ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ ဟောကြားသော တရားတော် နှင့် သင်တန်း ခေါင်းစဥ်များ