ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားစခန်း နှင့် အလုပ်ပေး တရားများ