ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၈၈ - အရှက်၊ အကြောက်ကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာခြင်း တရားတော်
2022-05-04
Quantum Buddhist USA
true