ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၉၀ - တစ်ခုတည်းသာ ဖြတ်တောက်ပါ တရားတော်
2022-05-18
Quantum Buddhist USA
true