ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၉၁ - တတြမေဇ္ဈတ္တတာကို ပိုင်းခြားရှုမြင်ခြင်း တရားတော်
2022-05-25
Quantum Buddhist USA
true