ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အဖြူရောင်ကမ္မဋ္ဌာန်း အမေးအဖြေ
2022-06-22
Quantum Buddhist USA
true