ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်)
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ
ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားပွဲ - အပိုင်း ၉၅ - ကာမစ္ဆန္ဒစသည် ကိလေသာတို့ကို ကမ္မညတာဖြင့်၊ အဿဒ္ဓိယ စသော တရားဆိုးတို့ကို ကာယပါဂုညတာ စိတ္တပါဂုညတာတို့ဖြင့်ဖယ်ရှားခြင်း
2022-06-22
Quantum Buddhist USA
true