ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဘဝသံသရာ ကံစေရာ တရားတော် - အပိုင်း - ၁၄
2022-12-07
Quantum Buddhist USA
true