ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်တောရ)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဝဏ္ဏဟူသော ပရမတ်အရောင်ကို လက်တွေ့ ဝိပဿနာရှုနည်း
2022-12-21
Quantum Buddhist USA
true