ဦးဇာနေယျာစာရ (မြန်အောင် ဖားအောက်)
ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းတရားပွဲ
ဘဝသံသရာ ကံစေရာ တရားတော် - အပိုင်း - ၁၈ နှစ်သစ်၌ ထားရှိရမည့် ဦးတည်ချက်
2023-01-04
Quantum Buddhist USA
true