ဒေါက်တာအရှင်ဓမ္မပိယ
ဒေါက်တာ အရှင်ဓမ္မပိယ တရားတော်များ
သူသိစေချင်ပါသည် တရားတော်
2013-03-16
true